Aria Naturala Protejata Belareca

Belareca este o arie naturala protejata (de interes national) ce corespunde categoriei a I-a IUCN (rezervatie naturala forestiera de tip stiintific), situata in judetul Caras-Severin, pe teritoriul administrativ al comunelor Cornereva si Mehadia.
 
Localizare
Aria naturala intinsa pe o suprafata de 1665,70 hectare se afla in central-estica a judetului Caras-Severin, in Muntii Cernei (subdiviziune inclusa in grupa muntoasa Retezat-Godeanu ce apartine lantului muntos al Carpatilor Meridionali), pe teritoriul sud-estic al satului Cornereva, in imediata apropiere vestica a localitatii Bogaltin.
 
Descriere
Rezervatia naturala a fost declarata arie protejata prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Nr.152 din 12 aprilie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate) si este inclusa in Parcul National Domogled - Valea Cernei.
 
Aria naturala este suprapusa sitului Natura 2000 „Domogled - Valea Cernei” si reprezinta o zona muntoasa (1.000 m. altitudine medie) aflata in bazinul raului Belareca (afluent al Cernei) ce adaposteste flora si fauna specifica Meridionalilor.
 
Rezervatia a fost creata cu scopul de a proteja mai multe specii de arbori si arbusti prezente in arealul ariei, astfel: fag (Fagus sylvatica), ulm de munte (Ulmus gablra), frasin (Fraxinus excelsior), gorun (Quercus petraea), stejar (Quercus robur), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), molid (Picea abies), brad (Abies), mojdrean (Fraxinus ornus), plop tremurator (Populus tremula), alun (Corylus avellana) sau salba moale (Euonymus europaea).
 
sursa: ro.wikipedia.org