Clima Cheile Sohodolului

Clima este specific submediteraneana, cu veri toride si secetoase si ierni blande.