Flora Cheile Sohodolului

Vegetatia, desi aparent saracacioasa reprezentata prin mici palcuri de tufarisuri sau smocuri de plante de stancarie ce se agata de peretii cheilor, prezinta o deosebita importanta stiintifica datorita caracterului ei termofil, fiind reprezentata prin tufarisuri de liliac, scumpie, mojdrean, palcuri de Sesleria rigida brie, Athamanta hungarica, Cephalaria laevigata, Ceterach officinarum, iar pe grohotisuri se observa Rumex scutatus. Sporadic se mai intalnesc visinul turcesc (Prunus mahaleb), frasinita (Dictamnus albus) precum si un exemplar de tisa (Taxus baccata).