Descrierea suprafetei Locul Fosilifer Groserea

Rezervatia se afla pe foaia de harta topografica in scara 1: 25 000 cu indicativul L-34-119-D-d. Arealul protejat se afla pe parcela cadastrala nr. 4034, din nordul satului Costesti. Suprafata actualizata prin vectorizare este de 1,0 ha.