Descrierea suprafetei Izvoarele Izvarna

Arealul protejat este reprezentat de mai multe izvoare cunoscute, local, sub denumirea de „Izbucurile Orlei“, care au fost captate pentru alimentarea cu apa a orasului Craiova. In stare naturala se mai gasesc numai doua izvoare, cu debit apreciabil: unul in vestul satului si altul in partea de est, in locul numit „La Bolboros“. Rezervatia se afla pe foaia de harta topografica in scara 1:25 000 cu indicativul L-34-106-D-d. Suprafata actualizata prin vectorizare este de 495 ha.