Aria Naturala Protejata Coridorul Jiului

Elemente de identitate si particularitati tip “Natura 2000”
Cod: ROSCI0045
Tip sit: SCI
Suprafata:71394.0 ha
Manager: Pentru administrarea sitului nu exista structuri legal constituite.
Coordonatele caracteristice: 44°19"9',23°43"3'
Altitudine med/max/min: 68.0/332.0/6.0
Calitate: Arealul apartine teritoriilor prioritare pentru conservarea biodiversitatii continentale cu o valoare foarte inalta a acestuia. Desi ocupa 0,5 % din suprafata padurilor tarii si 0,6 % din suprafata nationala, concentreaza:habitate naturale forestiere protejate de legislatia romana si comunitara (9, din 28 de tipuri); statiuni forestiere (56 din cele 212 de tipuri identificate in Romania), formatii forestiere( 22 din cele 50); tipuri de padure evidentiate in tara (97 din cele 306).
Valea Jiului este unul dintre principalele culoare transbalcanice de migratie a pasarilor (drumul centro-european-bulgar) urmat de un numar impresionant de pasari. Impreuna cu cele sedentare, in Coridorul Jiului au fost identificate 135 din cele 406 specii avifaunistice semnalate in Romania, din care 114 protejate prin legi romane si comunitare. Deasemenea in areal se gasesc unele populatii durabile de specii animale si vegetale a caror conservare necesita, conform legii, desemnarea ariilor speciale de conservare, ariilor de protectie speciala avifaunistica si o protectie stricta etc.
Vulnerabilitate: Amplasarea teritoriului in trei judete si in apropierea municipiului Craiova impune elaborarea unui plan judicios de amenajarea teritoriului (P.A.T.) in baza caruia sa poata fi actualizat, decenal, planul de urbanism general (P.U.G.) al tuturor localitatilor aferente. P.U.G., odata actualizat, permite elaborarea planului urbanistic zonal (P.U.Z.), din care deriva planul urbanistic de detaliu (P.U.D.). Elaborarea P.A.T., reclama armonizarea tuturor intereselor prezente si viitoare din acest spatiu extrem de mozaicat, in care ponderea fondului forestier (34 %) si a padurii (33 %) nu pot sa scada, la fel ca si a altor categorii funciare care focalizeaza habitate naturale protejate prin legi romane si comunitare. In acest fel, poluarea, urbanizarea, agriculturalizarea si alte impacturi antropice ecodistructive pot fi conciliate cu imperativele majore ale dezvoltarii durabile si ale conservarii biodiversitatii in fruntea carora e insusi omul
Desemnarea: Situl nu a fost desemnat prin legislatia nationala zona protejata.
Proprietari/Administratori: Conglomerat de proprietati private si proprietati de stat.
Caracterizare: Teritoriul, situat de-a lungul cursului mijlociu si inferior al Jiului, include unul dintre cele mai rare si mai reprezentative esantioane relictare de lunca europeana putin alterata in disparitie vertiginoasa. Arealul traverseaza 4, din cele 15 ecoregiuni (Podisul Getic, Campiile Gavanu-Burdea, Silvostepa Campiei Romane, Lunca Dunarii) ale regiunii biogeografice continentale din Romania.. Deasemenea concentreaza un complex de ecosisteme preponderent naturale, cu o diversitate considerabila si o abundenta locala de 764 – 5.000 ori superioara valorilor medii specifice padurii romanesti, ceea ce-i confera o personalitate biogeografica de exceptie.
Plan de management: Nu exista plan de management al sitului.
Specii prioritare:20
Habitate prioritare:14
Resurse identificate si potential
·         Resurse si potential natural:
 • Cele 9 habitate naturale forestiere, 56 de tipuri de statiune forestiera, 97 tipuri de padure;
 • impreuna cu numarul impresionant de specii de pasari reprezinta un peisaj de invidiat.
 • Fauna formata din: fazani, iepuri, caprioare;
 • Flora specifica ca element de peisaj;
 • Fluviul Dunarea care margineste comuna Ianca;
 • Teren fertil ca potential pentru agricultura.
·         Activitati specifice zonei:
 • Agricultura (cereale, legume si pepeni) si cresterea animalelor.
·         Activitati economice:
 • Agricultura (am identificat 7 exploatatii agricole mari),
 • Comert si alimentatie publica.
·         Potential turistic:
 • Peisajul din zona,
 • Biserica ”Adormirea Maicii Domnului”.
·         Evenimente locale: Festivalul “Cantecele Dunarii”.
·         Folclor, traditii si obiceiuri: Exista un potential latent desi, elementele specifice nu mai sunt prezente azi decat foarte rar.
·         Cai de acces:
 • DN Calarasi - Corabia; Corabia – Slatina.
·         Investitii comunitare in curs:
 • Retea alimentare cu apa,
 • Parc comunal,
 • Baza sportiva,
 • Platforma ecologica,
 • Reabilitare camin cultural Potelu.