Aria Naturala Protejata Padurea Resca Hotarani

 • Cod: ROSCI0166
 • Tip sit: SCI
 • Suprafata: 1652.0Ha
 • Manager: Directia Silvica Olt a luat in custodie zona din sit, care a fost declarata rezervatie naturala, raspunzand totodata si pentru intreaga suprafata de padure (Ocolul silvic Caracal).
 • Coordonatele caracteristice: 44°10"54',24°25"8'
 • Altitudine med/max/min: 84.0/94.0/72.0
 • Calitate: Situandu-se in lunca Oltului, in imediata vecinatate a raului, chiar daca acesta a fost amenajat in sistem hidroenergetic, padurea inca mai pastreaza caracterul mlastinos.Vegetatia este specifica stepei si padurilor de stejar si mixte, in asociere cu cea caracteristica zonei de lunca si acvatica. Aceasta din urma este adaptata la inundatii si exces de umiditate si cuprinde: rachitele, salciile, plopii, precum si specii ierboase cum sunt: rogozul, stanjenelul de balta, trestia, etc.
 • Vulnerabilitate: Activitatile care pot pune in pericol situl sunt: exploatarea forestiera intensiva si taierile ilegale.
 • Desemnarea: Prin HG 2151/2004 a fost desemnata o suprafata de 50 ha rezervatie naturala din cadrul acestei propuneri de SCI.  
 • Proprietari/Administratori: Forma de proprietate a acestui sit este de 97,66% proprietate de stat si 2,44% proprietate privata.
 • Caracterizare: Padurea Resca este asezata in lunca Oltului, pe terasa Campiei Caracalului, in vecinatatea satelor Resca (comuna Dobrosloveni), Chilii (comuna Farcasele) si Hotarani (comuna Farcasele), la altitudinea cuprinsa intre 72 m si 107 m. In partea de sud-est, terenul este bordat de apa raului Teslui de Romanati si udat de apa raului Potopin. Flora este variata si spontana, specifica zonei in care se afla. Fauna intalnita este reprezentata de: caprioare, mistreti, iepuri, vulpi etc.
 • Plan de management: Nu exista plan de management
 • Specii prioritare: 2 inregistrari pentru ROSCI0166
 • Habitate prioritare: 3 inregistrari pentru ROSCI0166

Resurse identificate si potential “Natura 2000”

 • Resurse si potential natural:

o  Padurea Resca Hotarani

o  Rezervatia Iris malu Rosu

o  Padurea Frasinet

o  Raurile Olt si Teslui

o  Lacul Dobrosloveni si lacul Frasinet

o  Flora specifica variata

o  Pasuni, fanete

o  Teren fertil ca potential pentru agricultura

 • Activitati specifice zonei:

o  Agricultura (cereale, plante tehnice, legume) si cresterea animalelor

o  Silvicultura – plante medicinale si fructe de padure

 • Activitati economice:

o  Agricultura si silvicultura

o  Comert si servicii

 • Potential turistic:

o  Padurea Resca Hotarani

o  Rezervatia Iris malu Rosu

o  Padurea Frasinet

o  Monumente istorice: situl arheologic Resca - Romula (Resca), biserici (secolul 

o  XVIII+XIX), conacul Marin Dinu (Falcoiu), conacul Balanesti (Maruntei)

o  Tezaurul de la Resca (Muzeul de Istorie din Caracal)

 • Evenimente locale: Nu au fost identificate.
 • Folclor, traditii si obiceiuri: Exista potential ca elemente ce tin de acestea sa fie transformate in puncte de atractie pentru turisti.
 • Investitii comunitare in curs:

o  Alimentare cu apa potabila si retea canalizare

o  Modernizare drumuri

o  Baza sportiva si modernizare stadion (Maruntei)

o  Parc peste paraul Teslui

o  Sanatoriu in padurea Cezieni

Sursa: http://www.natura2000.org.ro