Aria Naturala Protejata Padurea Topana

Elemente de identitate si particularitati tip “Natura 2000”
·         Cod: ROSCI0177
·         Tip sit: SCI
·         Suprafata: 878.0 ha
·         Manager: Institutia responsabila pentru managementul ariei protejate inclusa in sit este Directia Silvica Olt (Ocolul Silvic Vulturesti), care a preluat in custodie aria protejata.
·         Coordonatele caracteristice: 44°51"53',24°31"45' 
·         Altitudine med/max/min: 401.0/444.0/355.0
·         Calitate: Componentele valoroase ale teritoriului ariei naturale protejate sunt in primul rand de ordin stiintific: botanic, zoologic, istoric, dar exista si elemente peisagistice care pot fi valorificate prin activitati de turism
·         Vulnerabilitate: Principala activitate care poate pune in pericol situl este exploatarea forestiera intensiva.
·         Desemnarea: Din intreaga suprafata a trupului de padure, o suprafata de 120 de ha a fost declarata arie naturala protejata prin HCJ nr.5/1995 .
·         Proprietari/Administratori: Din totalul de 2664,1 ha, 80,55% este proprietate de stat si 19,55% proprietate privata.
·         Caracterizare: Speciile de arbori din compozitia Padurii Topana sunt specii valoroase de garnita, stejar pedunculat, cer. Prin starea buna de vegetatie si climatul specific pe care il creeaza, aceasta padure este o rarirate pentru judetul Olt, iar din punct de vedere fitoclimatic padurea apartine etajului deluros de cvercete(de gorun, garnita si amestecuri din acestea) si sleauri de deal.
·         Plan de management: In cadrul Padurii se afla aria naturala protejata cu acelasi nume, dar pe o suprafata mai mica decat propunerea de SCI, care a fost declarata prin HCJ nr. 5/1995 preluata in custodie de D.S. Slatina. Intregul SCI nu are plan de management, ci numai zona declarata arie naturala protejata.
·         Specii prioritare:1
·         Habitate prioritare:1( Paduri balcano-panonice de cer si gorun)
Resurse identificate si potential
·         Resurse si potential natural:
Padurea Topana;
  • Raurile Vedea, Fagetelu, si Cioraca;
  • Fauna formata din: fazani, vulpi, mistreti, capriori s.a.
  • Flora specifica bogata;
  • Teren fertil ca potential pentru agricultura.
·         Activitati specifice zonei:
Agricultura (cereale, legume si pomicultura) si cresterea animalelor.
·         Activitati economice:
Agricultura
Comert si alimentatie publica.
·         Potential turistic:
Peisajul din zona;
Biserica ”Valea Mare” (1857);
Arbori seculari din rezervatia naturala;
·         Evenimente locale: Nu au fost identificate;
·         Folclor, traditii si obiceiuri: Exista un potential latent desi, elementele specifice nu mai sunt prezente azi decat foarte rar.
·         Cai de acces:
DN 67B, DN 703;
·         Investitii comunitare in curs:
Retea alimentare cu apa.