Aria Naturala Protejata Valea Oltetului

Elemente de identitate si particularitati tip “Natura 2000”
·         Cod: ROSCI0266
·         Tip sit: SCI
·         Suprafata: 1590.0Ha
·         Manager:  Deoarece situl nu a fost preluat in custodie, responsabilitatea pentru mentinerea unui grad de conservare optim revine APM Olt, autoritatilor administratiei publice locale din localitatile Falcoiu, Osica, Dobrun, Parscoveni, Barza, Voineasa, Bals si Soparlita.
·         Coordonatele caracteristice: 44°16"50',24°10"40'
·         Altitudine med/max/min: 104.0/164.0/71.0
·         Calitate: Transportul aluvionar realizat de rau este in mare masura compus din nisipuri, in albia lui fiind identificat endemismul Sabanejewia romanica.
·         Vulnerabilitate: Activitatile care pot pune in pericol situl sunt exploatarea pietrisului si nisipului, decolmatarea controlata a patului raului, arderea necontrolata a vegetatiei specifice ochiurilor de apa si depozitarile necontrolate de deseuri menajere, precum si exploatarea in amonte de catre sit a combustibililor fosili lichizi.
·         Desemnarea: Prin HG 2151/2004, situl a fost desemnat rezervatie naturala.
·         Proprietari/Administratori: Suprafata strict protejata de 900 ha, care cuprinde aria raului Oltet este administrata de Administratia Nationala Apele Romane, Directia Apelor Olt, Sistemul de Gospodarire a Apelor Slatina. Forma de proprietate este de domeniu public national, categoria de folosinta pentru maluri si terenuri inundabile este neproductiva, iar pentru restul terenului categoria de folosinta este ape.
·         Caracterizare: Sectorul propus ca SCI este neafectat antropic, in cea mai mare parte a luncii naturale a Oltetului. Oltetul se varsa in Olt, in lacul de acumulare Draganesti, intre localitatile Falcoiu si Cioroiu. Lunca inferioara pastreaza aspectul natural al raului, cu maluri neconsolidate de beton, abrupte, spalate de curenti, marginite din loc in loc de zavoaie de plopi, salcii sau palcuri de arini, si tot in acest sector se formeaza insule de nisip invadate de vegetatie pionera, iar pe ultimii km, albiile sale au fost indiguite, in albie formandu-se zone mlastinoase, ocupate cu vegetatie specifica acestui tip de habitat.
·         Plan de management: Nu exista.
·         Specii prioritare: 2 inregistrari pentru ROSCI0266
·         Habitate prioritare: 1 inregistrare pentru ROSCI0266
Resurse identificate si potential “Natura 2000”
·         Resurse si potential natural:
 • Lunca Oltetului
 • Lacul Balta (Bals)
 • Flora specifica zonei de silvostepa si lunca
 • Fauna: cerbi, caprioare, iepuri, mistreti, etc.
 • Teren fertil ca potential pentru agricultura
·         Activitati specifice zonei:
 • Agricultura (cereale, legume, pomicultura) si cresterea animalelor
·         Activitati economice:
 • Agricultura
 • Comert si servicii
 • Industrie (Bals)
·         Potential turistic:
 • Lunca Oltetului
 • Lacul Balta
 • Monumente istorice: situl arheologic Viile Bratasanu (Dobrun), biserici si manastiri (secolul  XVIII+XIX), case memoriale: Petre Pandrea, Mihail Drumes (Bals)
·         Evenimente locale: Nu au fost identificate.
·         Folclor, traditii si obiceiuri:
 • Arta olaritului traditional (Oboga, Romana) 
 • Jocul popular ”Calusul” (Ansamblul de la Dobrun)
·         Investitii comunitare in curs:
 • Alimentare cu apa potabila si retea canalizare
 • Modernizare drumuri
 • Regularizarea raului Oltet (Bals, Dobrun)
 • Impadurire 75 ha (Dobrun)
 • Baza sportiva (Osica de Sus)