Aria Naturala Protejata Parcul National Buila – Vanturarita

Masivul Buila-Vanturarita este situat in partea central-nordica a Judetului Valcea si face parte din Muntii Capatanii. Masivul iese in evidenta fata de lantul principal al acestora, atat prin dispunere cat si prin constitutie si relief. Masivul Buila-Vanturarita se intinde de la vest de Cheile Bistritei si pana la est de Cheile Olanestilor (Folea).

Parcul National Buila – Vanturarita - 4186 ha

Pe teritoriul parcului exista o mare varietate a tipurilor de habitate. Astfel, in Parcul National Buila-Vanturarita au fost identificate 17 tipuri de habitate care au corespondent la nivel european unele dintre acestea fiind habitate prioritare:
- Tufarisuri scunde alpine si boreale;
- Tufarisuri cu Pinus mugo si Rhododendron myrtifolium(habitat prioritar);
- Comunitati rupicole calcifile sau pajisti bazifile dinAlysso-Sedion albi (habitat prioritar);
- Pajisti calcifile alpine si subalpine;
- Pajisi montane de Nardus bogate in specii, pe substraturi silicioase (habitat prioritar);
- Pajisti cu Monilinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Monilinion caerulae);
- Comunitati de liziera cu ierburi inalte higrofile de la nivelul campiilor pana la cel montan si alpin;
- Pajisi aluviale din Cnidion dubii;?  Pajisi de altitudine joasa (Alopecurus pratensis, Sangiusorba officinalis);
- Fanete montane;
- Grohotisuri calcaroase si de sisturi calcaroase din etajul montan pana in cel alpin (Thlaspietea rotundifolii);
- Versanti stancosi cu vegetatie chasmofitica pe roci silicioase ;?  Pesteri inchise accesului public;
- Paduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;
- Paduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;
- Paduri dacice de fag (Symphyto-Fagion);
- Paduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea). 
 
Conform Manualului Habitatelor din Romania, in Parcul National Buila-Vanturarita se gasesc peste 23 de tipuri de habitate.
 
Sursa: Agentia pentru Protectia Mediului