Rezervatia Naturala Piramidele de la Slatioara

Piramidele de la Slatioara –12,08 ha

 – Com. Slatioara – Rezervatie geologica situata in Subcarpatii Getici ( Subcarpatii Valcii). - Varietate de  forme sculpturale ,conglomerate, nisipuri, pietrisuri slab cimentate creeate prin actiunea a numeroase organisme torentiale.
Localizare:. Rezevatia  se situeaza in versantul stg. al pr Cerna  si  la vest de dealul  Magura , se margineste la vest cu soseaua D.J. Slatioara –Stroiesti, iar in restul punctelor cardinale cu fond forestier privat. Aria  protejata se situeaza in fond forestier de stat , in U. P. IV. Horezu ( u. a. 54 N ).
 
Sursa: Agentia pentru Protectia Mediului