Arii Naturale Protejate din Muntii Almajului - Ghid Turistic

Avandu-se in vedere frumusetea peisajelor, diversitatea biologica (specii de animale si plante rare sau endemice), dar si pastrarea nealterata in zona, a traditiilor si indeletnicirilor populare, incepand cu anii ’70 s-au intensificat preocuparile pentru realizarea unui parc natural cu o suprafata considerabila, “Parcul Natural Portile de Fier”, care sa cuprinda intregul defileu, partea de sud a Muntilor Locvei, cea mai mare parte a Muntilor Almajului, Valea Cernei, partea de sud a Muntilor Mehedinti si o portiune din sud-vestul Podisului Mehedinti, cu toate rezervatiile si monumentele naturii, dar si cu obiectivele social-culturale.

“Parcul Natural Portile de Fier” (115.655 ha) a devenit arie protejata, fiind infiintat prin lege in anul 2000. Este un parc transfrontalier inclus in sistemul european de arii protejate, ce se extinde pe teritoriul judetelor Caras-Severin si Mehedinti, dar si pe teritoriul Serbiei. Parcul include cateva rezervatii declarate si mai multe rezervatii propuse.

Scopul crearii parcului a fost acela de a promova si realiza un model de gestiune durabila si sociala, care sa permita dezvoltarea comunitatilor umane, conservarea peisajului, a diversitatii biologice si a celorlalte valori ale mediului natural si cultural din aceasta regiune a tarii.

Spatiul geografic al Muntilor Almajului este cuprins in cea mai mare parte in Parcul Natural Portile de Fier. Prin urmare, au fost create o serie de rezervatii, atat pentru ocrotirea bogatei flore si faune cu elemente meridionale, cat si pentru a salva unele comori stiintifice sau de frumusete, la suprafata sau in subteran. Aceste rezervatii sunt protejate prin lege si sunt semnalate in teren cu ajutorul unor tablite indicatoare, putand fi: botanice (floristice), faunistice, forestiere, paleontologice (puncte fosilifere), geologice, speologice, cinegetice, peisagistice sau complexe.

In continuare, prezentam succint ariile protejate din Muntii Almajului, incluse in Parcul Natural Portile de Fier:

a. ”Zona de Conservare Speciala Sirinia-Cozla” protejeaza elemente geomorfologice (sectoare de chei, versanti calcarosi abrupti, lapiezuri, izbucuri etc.), floristice si faunistice;

b. ”Rezervatia Naturala Cazanele Dunarii” (215 ha) pune sub protectie o parte insemnata din versantul stang al Defileului Dunarii in sectorul Cazanelor. Pentru valoarea peisagistica deosebita si interesul stiintific, Cazanele Dunarii au fost declarate rezervatie naturala, in primul rand botanica, in care numeroase plante submediteraneene cresc alaturi de cele central-europene: laleaua banateana (Tulipa hungarica), stanjenelul de stancarie (Iris reichenbachi), fagul oriental (Fagus orientalis), fagul tauric (Fagus taurica), carpinita (Carpinus orientalis), mojdreanul (Fraxinus ornus), alunul turcesc (Corylus colurna), stejarul pufos (Quercus pubescens), artarul banatean (Acer monspessulanum) s.a.;

c. ”Rezervatia Paleontologica Punctul Fosilifer de la Svinita” (95 ha) prezinta importanta prin fauna fosila admirabil conservata (jurasic-cretacic inferior, cu peste 60 specii de amoniti, belemiti, brachiopode, ostreide, corali si gasteropode). Dintre punctele cele mai bogate mentionam pe cel de la Greben si pe cele situate pe cursul paraielor Saraorschi si Tiganului.

Alte areale protejate, neincluse in Parcul Natural Portile de Fier:

a. ”Rezervatia Cheile Rudariei” (mixta, 250 ha) protejeaza elemente geomorfologice (chei, abrupturi, cascade), floristice (zada), faunistice (buha, pietrarul banatean etc.) si antropice (morile de apa);

b. ”Rezervatia Cheile Globului” (mixta, 225 ha) protejeaza elemente geomorfologice (chei, abrupturi, creste), floristice, faunistice si antropice (mori de apa);

c. ”Rezervatia Rapa Neagra” (geologica, 5 ha) protejeaza un labirint de santuri, sculptat sub actiunea eroziunii torentiale in argile liasice negre-cenusii (“bad-lands”);

d. ”Punctul Fosilifer Globul Craiovei” (paleontologica, 2 ha);

e. ”Rezervatia Iardastita” (forestiera, 501 ha).